0 (282) 293 10 15
Yemek Siparişi
Gizlilik ve KVK Politikamız
FIRSAT BU FIRSAT İNT. HİZ. REK. TUR. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. (Fırsat Bu Fırsat A.Ş.) nin iştirakı "firsatbufirsat.com" adresli internet sitesinin, "Fırsat Bu Fırsat" isimli mobil uygulamanın, "mekan.com" adresli internet sitesinin, "valiz.com" isimli internet sitesinin, "Galaxy Fırsatları" isimli mobil uygulamasının 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uyum sağlaması amacıyla, kişisel veri işlerken KVKK'da yer alan genel ilkeleri benimsemektedir. Bu nedenle Fırsat Bu Fırsat A.Ş. işlenen kişisel verilerin korunma amaç ve kapsamını belirterek kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerin kimlerle paylaşıldığını, veri işleme amacı ve hukuki dayanağını, kişisel verilerin işlenmesini, silinmesini, yok edilmesini, anonim hale getirilmesini, aktarılmasını, kişisel verilerinizin saklanma süresini, kişisel verilerinizin güvenliğine dair alınan önlemleri, kişisel verilerinize dair haklarınızı, elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerin nasıl değiştirilebileceğini açık ve ayrıntılı şekilde açıklamak amacıyla düzenlenen "GİZLİLİK ve KVK POLİTİKAMIZ"ı içeren aydınlatma metnini kişisel verisi işlenen kişilerin erişimine sunmaktadır..

İşbu "GİZLİLİK ve KVK POLİTİKAMIZ"'ın İçinde Geçen Tanımlar:

Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamaları: Anlaştığı firma ve/veya kişilerin ürün, hizmet ya da fırsatlarını belli bir formatta yayınlayıp, var olan fırsatları kullanıcılarına toplu olarak sunan, ürünlerin satışına aracılık hizmeti veren "firsatbufirsat.com" adresli internet sitesini, "Fırsat Bu Fırsat" isimli mobil uygulamanı, "mekan.com" adresli internet sitesini, "valiz.com" isimli internet sitesini, "Galaxy Fırsatları" isimli mobil uygulamasını,

Fırsat Bu Fırsat A.Ş.: FIRSAT BU FIRSAT İNT. HİZ. REK. TUR. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş.

Veri kayıt sistemi: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kayıt ortamı: Kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun yetkilendirmesi ile veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

6698 Sayılı Kanun / KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Mobil Web Sitesi, Web Sitesi, Mobil Uygulama Kullanıcılarının (çevrimiçi ziyaretçiler) Kişisel Verilerinin İşlenmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamaları tarafından aşağıda belirtilen süreç ve faaliyetler kapsamında kişisel veriler işlenmektedir:

- Üyeliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulamadan; zorunlu giriş gerektiren ad, soyad, e-posta, cep telefon numarası, opsiyonel giriş yapılan doğum tarihi, cinsiyet bilgileriniz

- Tercih ve beğenileriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti alma yönünde onayınıza istinaden hukuki işlem bilgisi ve iletişim bilgisi (e-posta, cep telefonu),

- Satın alma işlemlerine istinaden üye işlem bilgisi (alışveriş tutarı, alınan ürün veya hizmet bilgisi, işlem tutarı, işlem zamanı, işlem yeri),

- Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamaları üzerinde yaptığınız işlemler dikkate alınarak tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlanması, indirim, fırsat ve fayda sunulabilmesi amacıyla; ilgi alanlarınız, gezinme bilgileriniz, ilgilendiğiniz kategoriler, işlem geçmişiniz, demografik bilgileriniz, lokasyonunuz ve takip edilen mekanlar,

- Üye olsun olmasın Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamalarını kullanan kullanıcıların trafik bilgileri (Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini),

- Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamalarındaki gezinme bilgileriniz,

- Üyelerin cihazlarında "konum" bilgisinin görülebilmesine izin vermiş olması kaydıyla lokasyon bilgisi,

- Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamalarına Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarını kullanarak bağlanan üyelerin ilgili sosyal medya profillerinde paylaşıma izin verdikleri kişisel verileri, e-posta, kullanıcının açık profili işlenmektedir.
Fırsat Bu Fırsat A.Ş.'nin Kişisel Veri İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı
- Üyeliğinizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, Fırsat Bu Fırsat A.Ş. ile aranızda kullanım koşulları sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla,

- Üyelik sonrası işlenen kişisel verilerinizi yine Fırsat Bu Fırsat A.Ş. ile aranızda kurulmuş bulunan kullanım koşulları sözleşmesinin ifası ve bu sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla,

- Ticari elektronik ileti alma onayınız ve bu onayın gereğini yerine getirebilmek şeklindeki hukuki yükümlülük doğrultusunda, tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlamak, tanıtım, indirim, fayda sunmak amacıyla,

- Üye olsun olmasın Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamalarını ziyaret eden kullanıcıların trafik bilgileri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla,

- Gezinme bilgileriniz; ticari elektronik ileti onayı olan müşterilerimiz açısından, tercih ve beğenilerine uygun elektronik ileti içeriği hazırlanması, fayda, fırsat sunulabilmesi amacıyla işlenmektedir. Üye olmayan kullanıcıların gezinme bilgileri ise 5651 Sayılı Kanundan kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, IP adresi gibi kişisel veriler silinerek, sadece istatiksel çalışmalar, raporlamalar ve karar destek sistemlerinde kullanılmak amacıyla,

- Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamalarına bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,

- Üye'nin memnuniyeti ve/veya deneyimine yönelik aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,

- Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin, üye davranış kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi amacıyla,

- Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası amacıyla,

- Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası amacıyla,

- Etkinlik tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,

- Kampanya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,

- Üye talep ve/veya şikayetlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ihtiyaç duyması halinde Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamalarına dair her türlü konuda bilgi ve destek verilmesi, anlık çözüm sağlanamayan problemlerde konuyu Fırsat Bu Fırsat A.Ş.'ye ulaştırarak müşteri memnuniyetine aracılık edilmesi amacıyla,

- Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamaları üzerinde reklam veren firmaların reklamlarının gösterilmesi amacıyla,

- Reklam veren firmaların reklamlarını, çeşitli reklam teknolojilerini kullanarak başka reklam mecralarında da gösterebilmek amacıyla,

- Çerez (Cookie) Politikası ile kapsamı belirtilen çerçevede profilleme amacıyla,

Çerezler, Fırsat Bu Fırsat A.Ş.'nin platformlarını ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı cep telefonunuza yüklediğinizde veya mobil sitesi'nden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

Fırsat Bu Fırsat A.Ş. yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu GİZLİLİK ve KVK POLİTİKAMIZ ile belirlenen amaçlar dışında kullanılmamak şartı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Fırsat Bu Fırsat A.Ş., size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. Fırsat Bu Fırsat A.Ş. farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu GİZLİLİK ve KVK POLİTİKAMIZ ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamalarında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamalarının çerezleri yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. (Örneğin parolanızı kaydeden ve oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, daha sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyan çerezler). Fırsat Bu Fırsat A.Ş.'nin Uygulamalarının çerezleri ayrıca ilgili platformlara nereden bağlandığınız, hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi hususları takip etmemizi sağlar. Buna ek olarak, ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve kampanyalar sunmak için hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Fırsat Bu Fırsat A.Ş. çerezler yoluyla elde edilen bilgileri kullanıcılardan toplanan kişisel verilerle eşleştirir.

Fırsat Bu Fırsat A.Ş. çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Fırsat Bu Fırsat A.Ş.'nin platformlarını ve Fırsat Bu Fırsat A.Ş.'nin reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için kullanabilir. Bu reklamları sunarken, Fırsat Bu Fırsat A.Ş.'nin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Fırsat Bu Fırsat A.Ş.'nin web siteleri/mobil uygulamaları/mobil sitesileri ayrıca; Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Fırsat Bu Fırsat A.Ş. web sitesi/mobil uygulama/mobil site faaliyetini derlemek ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır. Fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Bunun yanı sıra sizler için ilginizi çekebilecek reklamları size sunabilmek amacıyla, Facebook ile de özel hedef kitle oluşturmak amacıyla, işbu GİZLİLİK ve KVK POLİTİKAMIZ ve İletişim İzni'ni kabul etmekle, Fırsat Bu Fırsat A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizden e-posta adresiniz Facebook ile paylaşılmaktadır. E-posta adresinizi Facebook'a yüklemeden ve iletmeden önce, hash yöntemiyle Facebook tarafından yerel olarak sistemimizde şifrelenir. Facebook ile paylaşılan Hash Yöntemiyle Şifrelenen e-posta adresiniz, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanılacaktır. Üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Facebook sistemlerinden silinirler. Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan Hash Yöntemiyle Şifrelenen Verilerin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz.

Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini,

Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.

Fırsat Bu Fırsat A.Ş ve/veya çalıştığımız markalar tarafından analiz edilerek size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, anket ve tele satış uygulamaları, bir takım kullanım verilerinizin raporlanması ve değerlendirilmesi , istatistiki analizler yapılması, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari, ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla üye işyerlerimize, iş ortaklarımıza, çalıştığımız markalara, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumu ve özel kişilere , KVKK'nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Fırsat Bu Fırsat A.Ş, ortaklarımız, grup şirketlerimiz, iştiraklerimiz, şube ve irtibat bürolarımız, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız, markalarımız gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir, bilgileriniz bu 3.şahıs firmalarca da mevzuata aykırı olmamak şartıyla işlenebilir. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde erişime kapalı tutarız. Ancak bunu kabul etmemeniz bazı durumlarda hizmetlerimizde işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir.
Kişisel Verilerinizin Nasıl Kullanıldığı
Fırsat Bu Fırsat A.Ş. tarafından işlenen kişisel verileriniz bizimle kurmuş olduğunuz sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası ve sizlere bu kapsamda daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Fırsat Bu Fırsat bu politikada belirtilen kişisel veri işleme amaçları dışında kişisel verilerinizi işlememektedir. Aynı şekilde size sunduğu hizmet sırasında destek aldığı üçüncü tarafların da bu kişisel verileri münhasıran sözleşmede belirttiği amaçla sınırlı olarak kullanmasını öngörmektedir. İlgili üçüncü tarafların ve kişisel verilere erişim yetkisi olan çalışanlarının bu kişisel verilere ilişkin süresiz sır saklamakla yükümlü olmaları temin edilmektedir. İlgili üçüncü tarafın bir başka alt işveren veya taşerona kişisel verileri aktarması gereken hallerde, bunun Fırsat Bu Fırsat A.Ş.'nin bilgisi dahilinde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Aktarılan kişisel verilerin güvenliğine ilişkin olarak, ilgili üçüncü tarafın veri işleyen sıfatını taşıdığı hallerde Fırsat Bu Fırsat A.Ş. ile müşterek sorumluluğu öngörülmektedir.
Kişisel Verilerin Kimlerle Paylaşıldığı
Fırsat Bu Fırsat üyeliğinizin devam ettiği süre boyunca işlenen kişisel verileriniz;

IT hizmetleri, profilleme ve veri analitiği gibi uygulama ve hizmetlerimiz açısından, Müşteri ID'si ile veya şifreli olarak, yurt içi veya yurt dışı hizmet aldığımız şirketler ile,

Müşterinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile,

Üye talep ve/veya şikayetlerinin yönetimi amacıyla destek alınan çağrı merkezi ve müşteri memnuniyetini ölçümleyen firma ile,

Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, pazar araştırması yapacak şirketlerle,

Basılı materyallerin gönderimi için, anlaşmalı firmalar ile,

Üyelerimize mal/hizmetin gönderimi gerektiğinde kargo firmaları ile,

Fırsat Bu Fırsat uygulamasından yapılan rezervasyonlarda rezervasyon bildirimi için ilgili restoran ile,

Fırsat Bu Fırsat uygulamasından yapılan otel rezervasyonu veya tamamlanan otel ödemesinde, ilgili otel ile bilgilendirme için,

Fırsat Bu Fırsat üye işyerleri ile işlem takibi için,

Anlaşmalı olduğumuz şirketler ile kampanya tanımlama için,

Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamarı üzerinden Üye İşyerleri ile yapılan kampanyalara katılmış olan üyelerimizin ad, soyad, e-posta, cep telefonu gibi kampanya özelinde gerekli bilgileri Üye İşyeri ile,

Trafik bilgileriniz (IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mahkeme veya cumhuriyet savcılıkları ile,

Ticari elektronik ileti onayınız, onayı geri almanız ve elektronik ticaret işlemlerine ilişkin her türlü kayıt Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile,

Kişisel verilerinizi talep etmeye kanunen yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve cumhuriyet savcılıkları ile,

Profilleme, sosyal medya veya diğer platformlarda Üye'nin beğeni ve tercihleri doğrultusunda reklam gösterimi amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf firmalar ile paylaşılmaktadır. Üyelerin web sitesi ve/veya /mobil uygulamadaki beğeni, kullanım tercihleri, gezinti geçmişi, işlem geçmişi, bilgisi takma adlı veri kullanılarak yeniden hedeflenebilmesi için çerez (cookie) hizmeti veren kişi/kurumlarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. (Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Müşteri/Üye'nin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak gerçekleştirir).

Fırsat Bu Fırsat A.Ş. olarak kişisel veri aktarımları halinde, ilgili taraflarla yaptığımız sözleşmelere kişisel verilerinizi koruyacak ve sözleşme ilişkisi sonrası ya Fırsat Bu Fırsat A.Ş.'ye iade edilmesi veya sistemlerden silinmesini sağlayacak KVKK uyumlu hükümler ilave edilmektedir. Veri işleyenlerden hizmet alınırken, KVKK uyarınca veri güvenliği anlamında asgari olarak bizim tabi olduğumuz yükümlülükleri yerine getirebilecek nitelikteki veri işleyenlerle çalışılmaktadır.
Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamarının Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi, Veri İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı
Fırsat Bu Fırsat A.Ş.’nin kişisel verilerinizi işleme amacı ve hukuki dayanağı KVKK’nın kişisel verilerin işlenme şartları başlıklı 5. Maddesinde belirtilen c), ç), d), e) ve f) bentlerine dayanmaktadır.

İlgili düzenlemeler şu şekildedir;

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda belirtilen şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün olduğu ilgili maddede belirtilmiştir.

Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamalarını kullanan kullanıcılar talep ve önerilerde bulunmak amacıyla info@firsatbufirsat.com e-posta adresini kullanarak Fırsat Bu Fırsat ile irtibata geçebilirler.

Kullanıcıların e-posta adresi ile paylaştığı kişisel veriler, kullanıcının kendisi tarafından aleni kılınmış olan verilerdir. Kullanıcılar bu kişisel verileri tamamen kendi isteği ile paylaşmaktadır. Fırsat Bu Fırsat A.Ş. bu verileri sadece kullanıcının ilettiği talep ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla işleyecektir.

Bunun yanı sıra Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamalarını ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri (Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri), 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

Mobil uygulama kullanıcılarının onay vermiş olmaları halinde konum bilgileri işlenebilmekte ve ayrıca yine onay vermiş olmaları kaydıyla kendilerine bildirim yapılabilmektedir.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi
Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamaları aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Rehber hükümleri doğrultusunda silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Fırsat Bu Fırsat A.Ş. bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve bunu bir politika çerçevesinde uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Fırsat Bu Fırsat A.Ş., Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Rehber uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika'da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.
Kişisel Verilerinizin saklanma Süresi
Kişisel verileriniz üyeliğiniz devam ettiği sürece saklanır.

Üyeliğiniz sona erdikten sonra ise;

Çağrı Merkezi ses kayıtları 3 yıl

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat Üyeliğe ilişkin kayıtlar 10 yıl

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sözleşme ilişkisinden kaynaklı talepler yargısal süreçler için 10 yıl

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar

10 yıl

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Çerezler

En fazla 540 gün

Ticari elektronik ileti onay kayıtları Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl

6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat

Çevrim çi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri 2 yıl

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv'ler 1 yıl

Müşterilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl

6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler 2 hafta

Şirket içi politikalar

Bu süreler geçtikten sonra kişisel verileriniz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılır.
Kişisel Verilerinizin Güvenliğine Dair Alınan Önlemler
Fırsat Bu Fırsat A.Ş. kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Fırsat Bu Fırsat A.Ş. kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Fırsat Bu Fırsat A.Ş., kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla Fırsat Bu Fırsat A.Ş.'a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Fırsat Bu Fırsat A.Ş., işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,

Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin kişisel veri sahibinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,

Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

Fırsat Bu Fırsat A.Ş.'nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Fırsat Bu Fırsat A.Ş. tarafından işletilen platformlara veya Fırsat Bu Fırsat A.Ş. sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Fırsat Bu Fırsat A.Ş. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Fırsat Bu Fırsat A.Ş., kişisel verilerin hukuken korunmasını sağlamak amacıyla; yapmış olduğu sözleşmelere tarafların rollerini dikkate alarak KVKK uyumlu hükümler eklemekte, yine KVKK konusunda gerekli yükümlülükleri yerine getiren veri sorumlusu veya veri işleyenlerle çalışmayı tercih etmekte, sözleşme ilişkisi sona erdikten sonra paylaşılmış olan kişisel verilerin Fırsat Bu Fırsat A.Ş.'ye devredilmesi ve ilgili taraf nezdinde gerekli denetim mekanizmalarını öngörmektedir.
Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11'de yer alan haklarınız şunlardır:

1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinize Dair Haklarınızı Kullanmak İçin;

- 0 850 333 0323 no'lu telefondan veya info@firsatbufirsat.com e-posta adresinden Fırsat Bu Fırsat A.Ş.'ye başvurabilirsiniz.

Başvurunuzda : Ad soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi, posta adresi (cevabın posta yoluyla gönderilmesi isteniyorsa), Fırsat Bu Fırsat A.Ş. ile ilişkinize ilişkin açıklamalar (tedarikçi, üye, ziyaretçi gibi) ve KVKK md. 11 kapsamındaki talebinizi açıkça belirtmelisiniz.

- Eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamaları içindeki Profil bölümünden profilinize erişebilir ve gerekli değişiklik ve/veya güncelleme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

-Kullanıcılar tarafından info@firsatbufirsat.com e-posta adresi ile paylaşılan kişisel veriler, kullanıcının kendisi tarafından aleni kılınmış olan verilerdir. Fırsat Bu Fırsat bu verileri sadece kullanıcının ilettiği talep, öneri ve şikayetlerin değerlendirmesi amacıyla işlemektedir.
Fırsat Bu Fırsat A.Ş. Uygulamalarından Ayrılma
Söz konusu izninizi geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde; size gönderilen iletilerde yer alan çıkış linkine tıklayabilir veya dilediğiniz zaman info@firsatbufirsat.com adresine e-posta gönderebilir veya mobil uygulama üzerinden profil bölümü altındaki "ayarlar" bölümüne erişerek gerekli değişiklik ve/veya güncelleme işlemleri yapabilir veya Fırsat Bu Fırsat müşteri hizmetlerini 0 850 333 0323 nolu telefon numarasından arayarak bildirebilirsiniz. Fırsat Bu Fırsat üyelik hesabınızı kapatmak isterseniz; Fırsat Bu Fırsat müşteri hizmetlerini 0 850 333 0323 nolu telefon numarasından arayabilir veya dilediğiniz zaman info@firsatbufirsat.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Ticari Elektronik İleti Onayının Geri Alınması
Fırsat Bu Fırsat A.Ş. tarafından kampanya, tanıtım veya fayda sağlamak gibi amaçlarla gönderilen iletileri, artık almak istemediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman info@firsatbufirsat.com adresine e-posta gönderebilir ya da size gönderilen e-posta veya SMS gibi iletilerde yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz. Bunun yanında Fırsat Bu Fırsat müşteri hizmetlerini 0 850 333 0323 nolu telefon numarasından arayarak bildirebilir veya size gönderilen iletilerde yer alan çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Fırsat Bu Fırsat üyeliğinize son vermeniz, ticari elektronik ileti için verdiğiniz onayın da geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ticari elektronik ileti onayınızı geri almak için yukarıda belirttiğimiz şekilde hareket etmenizi tavsiye ederiz.
GİZLİLİK ve KVK POLİTİKAMIZ'ın kapsamı; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak başlığı altında güncellenerek, kişisel verilerinize ilişkin faaliyetlerimiz konusunda en yüksek düzeyde şeffaflık sağlamak amacıyla, siz ziyaretçilerimizin erişimine sunulmuştur.

Fırsat Bu Fırsat A.Ş., işbu "GİZLİLİK ve KVK POLİTİKAMIZ"' da her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni "GİZLİLİK ve KVK POLİTİKAMIZ"'ın yayınlanması ile birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu "GİZLİLİK ve KVK POLİTİKAMIZ"'daki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Eylül 2019
İletişim Bilgileri
ADRES
Değirmenaltı Mah. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Cad. No:6/B
Süleymanpaşa / Tekirdağ
TELEFON
0 (282) 293 10 15
Çalışma Saatleri
  • PAZARTESİ 11:00 - 23:00
  • SALI 11:00 - 23:00
  • ÇARŞAMBA 11:00 - 23:00
  • PERŞEMBE 11:00 - 23:00
  • CUMA 11:00 - 23:00
  • CUMARTESİ 11:00 - 23:00
  • PAZAR 11:00 - 23:00